Wedstrijdschermen

FAQ Wedstrijdschermen

Wat is een ontmoeting of wedstrijd?

Wanneer ben ik klaar om deel te nemen aan een ontmoeting of wedstrijd?

Wat aan de wedstrijd voorafgaat

De dag voor de wedstrijd

Wat zit er in mijn schermtas?

De wedstrijddag

Leeftijdscategorieën

Wedstrijdniveaus

Sponsoring op kledij

Wedstrijdschermen

De praktijk
Bij het begin en het einde van elke wedstrijd groeten de schermers elkaar, de scheidsrechter en het publiek.
De schermers vatten het gevecht aan tegen de stellingslijnen van de piste, in de schermhouding (en garde). Indien een schermer de achterste lijn met beide voeten overschrijdt, dan krijgt zijn tegenstander een punt. Bij het degenschermen en floretschermen is die schermloper vervaardigd uit geleidend materiaal (metaal) zodat treffers op de grond niet geregistreerd worden. Bij het sabelschermen is dit niet nodig.
Een scheidsrechter leidt het gevecht en staat langs de zijlijn van de piste. De taken van de scheidsrechter zijn onder meer het bijhouden van de score en de tijd, het toekennen van punten en sancties en het bewaren van de orde op en rond de piste. De scheidsrechter kan geassisteerd worden door twee assessoren, een puntenteller en tijdopnemer.

Competitievormen: per ploeg en individueel

Een ploeg bestaat uit drie schermers en eventueel één reserveschermer. Een ploegenontmoeting wordt afgewerkt volgens het Italiaanse systeem. Dit betekent dat de drie schermers van ploeg A het opnemen tegen elk van de drie schermers van ploeg B, en dit in een aflossingsformule in blokken van 5 treffers. Elke aflossing duurt maximum 3 minuten. De ploeg die als eerste 45 punten scoort, of leidt bij het verstrijken van de tijd, wint de ploegenontmoeting.

Bij individuele wedstrijden - de meest voorkomende vorm van wedstrijden - bestaan er verschillende formules.
• Het gevecht op 5 treffers in een tijdsspanne van maximum 3 minuten effectieve schermtijd
• Het gevecht op 15 treffers in een tijdsspanne van maximum 3 x 3 minuten effectieve schermtijd, telkens onderbroken door 1 minuut rusttijd (degen en floret)
• Het gevecht op 15 treffers met een onderbreking van 1 minuut bij het bereiken van de 8e treffer (sabel)
• Het gevecht op 1 treffer (degen bij moderne vijfkamp)

Het gevecht wordt door de scheidsrechter onderbroken indien er een treffer wordt toegebracht, een niet-reglementaire beweging wordt uitgevoerd, wanneer de lichamen van de schermers elkaar raken of een voet van één der schermers de zijgrenzen van het terrein overschrijdt.

Degen

Klik op 'meer' om een voorbeeldfilmpje van de degencompetitie, uit het WK Senioren 2011 te Catania, te bekijken.

Floret

Klik op 'meer' om een voorbeeldfilmpje van de floretcompetitie, uit het WK Senioren 2011 te Catania, te bekijken.

Sabel

Klik op 'meer' om een voorbeeldfilmpje van de sabelcompetitie, uit het WK Senioren 2011 te Catania, te bekijken.