VSC

Taakverdeling

Kevin De Wit Vertegenwoordiging Floret
Joram Maes Vertegenwoordiging Floret
Harry Pinson Vertegenwoordiging Sabel
Kevin De Wit Internationale Arbitrage
Harry Pinson Nationale Arbitrage
Xavier Foulon Opvolging wijzigingen FIE Reglement en Vlaamse vertaling
Joram Maes Verantwoordelijke verslagen

Rik Lamont, de afgevaardigde van de Raad van Bestuur in de VSC, kan je feedback geven over wijzigingen in de scheidsrechterlijst.
Els Vergauwen vormt als staflid de liaison naar de Technische Commissie.
Kevin De Wit zorgt voor het nationale overleg met de Commission d'Arbitrage Francophone (CAF).
Harry Pinson beheert de mailbox en pagina's van de VSC.

Werking van de VSC

“Schermen doe je niet met 2, maar met 3”

Arbitrage is inherent aan sport. Net als trainers en clubbestuurders zijn scheidsrechters onmisbaar om onze sport op alle niveaus kwaliteitsvol te kunnen beoefenen.
Een gedegen basiskennis van de reglementen is niet enkel voor scheidsrechters een must, maar ook voor iedere trainer en schermer (van recreatief tot internationaal niveau).

Wat doet de Vlaamse Scheidsrechterscommissie (VSC)?

  • De VSC stelt een Vlaamse vertaling ter beschikking van het FIE-reglement en t.120
  • De VSC organiseert jaarlijks het Scheidsrechtersweekend als
    • opleiding voor scheidsrechters
    • bijscholing voor wedstrijdschermers, scheidsrechters en trainers om de finesses van het FIE-reglement te leren kennen
  • De VSC organiseert stages en praktijkexamens voor kandidaat-scheidsrechters
  • De VSC is beschikbaar voor feedback naar scheidsrechters, arbitragecoaches en wedstrijdorganisatoren
  • De VSC verspreidt de info omtrent opleidingen, bijscholingen, reglementswijzigingen via de arbitragecoachen

Samenstelling van de VSC

Commissielid VSC

Commissielid VSC

Commissielid VSC

Commissielid VSC

Commissielid VSC

Commissielid VSC