VSC

Taakverdeling

Merlin Deramaix Vertegenwoordiging Degen
Joram Maes Vertegenwoordiging Floret
Merlin Deramaix Vertegenwoordiging Sabel
Kevin De Wit Internationale Arbitrage
Merlin Deramaix Nationale Arbitrage
Merlin Deramaix Beheer Scheidsrechterlijst
Merlin Deramaix Opvolging wijzigingen FIE Reglement en Vlaamse vertaling
Joram Maes Verantwoordelijke verslagen

Joram Maes is de afgevaardigde van de Raad van Bestuur in de VSC en zorgt voor de liaison tussen de VSC en de RvB van de VSB.
Kevin De Wit zorgt voor het nationale overleg met de Commission d'Arbitrage Francophone (CAF) van de FFCEB wat betreft internationale arbitrage en is verantwoordelijk voor het aanstellen van scheidsrechters voor buitenlandse toernooien.
Merlin Deramaix beheert de mailbox en pagina's van de VSC.
De vertalingen van de reglementen worden geproduceerd door Xavier Foulon.

Andere informatie:

Werking van de VSC

“Schermen doe je niet met 2, maar met 3”

Arbitrage is inherent aan sport. Net als trainers en clubbestuurders zijn scheidsrechters onmisbaar om onze sport op alle niveaus kwaliteitsvol te kunnen beoefenen.
Een gedegen basiskennis van de reglementen is niet enkel voor scheidsrechters een must, maar ook voor iedere trainer en schermer (van recreatief tot internationaal niveau).

Wat doet de Vlaamse Scheidsrechterscommissie (VSC)?

  • De VSC stelt een Vlaamse vertaling ter beschikking van het FIE-reglement en t.170
  • De VSC organiseert jaarlijks het Scheidsrechtersweekend als
    • opleiding voor scheidsrechters
    • bijscholing voor wedstrijdschermers, scheidsrechters en trainers om de finesses van het FIE-reglement te leren kennen
  • De VSC organiseert stages en praktijkexamens voor kandidaat-scheidsrechters
  • De VSC is beschikbaar voor feedback naar scheidsrechters, arbitragecoaches en wedstrijdorganisatoren
  • De VSC verspreidt de info omtrent opleidingen, bijscholingen, reglementswijzigingen via de arbitragecoachen

Samenstelling van de VSC

Commissielid VSC

Commissielid VSC

Commissielid VSC

Commissielid VSC

Commissielid VSC

Commissielid VSC