Vraag het aan!

Vraag het aan!

Het inrichten van cursussen voor een kleine sporttak als de onze is niet evident. Voor de ene komt een cursus tijdens weekends en vakanties beter uit, voor de ander door de week 's avonds, en voor nog een ander hangt alles af van de locatie. Daarenboven moet elke organisatie nog eens voldoen aan een minimum aantal deelnemers om ingericht te kunnen worden. Een succesvolle cursusorganisatie vraagt dan ook heel wat maatwerk.

Om dat maatwerk wat beter te kunnen voorbereiden hebben we een meldpunt aangemaakt waar geïnteresseerden kunnen aangeven welke cursus ze graag willen volgen. Zo kunnen we geïnteresseerden direct contacteren en gemakkelijker tot passende en concrete cursusorganisaties komen.

Ben je geïnteresseerd in een VTS opleiding schermen, dan vraag je het gewoon aan via het meldpunt!

Campagnemateriaal

Meer en betere trainers opleiden is belangrijk voor elke club. Daarom hopen wij dat iedereen een handje toe wil steken bij de promotie van deze campagne. Je kan hieronder affiche en flyers downloaden,om zelf af te drukken en te verspreiden. Elke club heeft begin juli een mini-pakketje flyers ontvangen, die natuurlijk ook verspreid mogen worden.