Verzekeringen

Verzekering

De VSB heeft verzekeringspolissen bij Arena.

Van het aangifteformulier voor sportongevallen moeten de eerste 2 bladzijden binnen de acht dagen na het plaatsvinden van het ongeval, volledig ingevuld en ondertekend, afgeleverd worden aan het secretariaat van de Vlaamse Schermbond. Het medisch gedeelte (pagina 3) mag later volgen.

Aangesloten clubs kunnen een bijkomende verzekering afsluiten voor sportactiviteiten (niet-schermen).

Per 20/1/2015 is onze verzekering uitgebreid met een dekking van historisch schermen op alle historische wapens. Om van deze dekking te genieten, moeten de betreffende leden door de club uitdrukkelijk als dusdanig aangegeven worden (de verhoogde verzekeringspremie is immers enkel van toepassing op die leden). Voorlopig kan dat door eenvoudige melding bij het secretariaat. De extra discipline wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd aan OnzeRelaties.