TSC

Bevoegdheden van de TSC

 • Vierjaarlijks Beleidsplan en Jaaractieplan: voorstellen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van onderstaande onderdelen van de opdracht topsport:
  • Voorbereiding en deelname
   • internationale wedstrijden
   • het hoogste niveau (EK, WK, OS)
  • Topsportscholen
  • Organisatie van het hoog niveau in Vlaanderen
 • Aansturen van het federaal sportcomité op actiepunten als
  • nationaal niveau (nationaal circuit, BK)
  • selectie internationaal hoog niveau (kwalificatiereglement en -kalender)
 • Uitbouwen van de Topsportstructuur op de drie wapens
De VSB beoogt een open communicatie over het beleid in het algemeen, dus ook over het topsportbeleid. Clubs, trainers en schermers kunnen met vragen en opmerkingen steeds terecht bij de vertegenwoordigers trainers (Paul Corteyn) en schermers (Mathias Huybens).
 

VSB topsportvisie

Tijdens de vergadering van de RvB van 3 mei 2011 werd de visie van de VSB op topsport, voorgesteld door de TSC, bijgeschaafd en bekrachtigd. De visietekst wordt gehanteerd als leidraad bij de werking van de TSC.

Wie is wie?

Commissielid TSC

Voorzitter TSC

Commissielid TSC

Commissielid TSC

Commissielid TSC

Commissielid TSC

Commissielid TSC