TC

Bevoegdheden en doelstellingen

De Technische Commissie zet zich actief in om kwaliteitsondersteunende en -bevorderende maatregelen voor de Vlaamse schermwereld uit te werken, het sportkader in de ruime zin bij te scholen en op te leiden, en clubs, kader en schermers samen te brengen via verschillende evenementen. Hiertoe onderneemt de TC de volgende acties:
  • invullen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van desbetreffende strategische en operationele doelstellingen van het vierjaarlijks Beleidsplan en Jaaractieplan van de VSB
  • bijkomende actiepunten uitwerken en opvolgen in opdracht van de RvB, de staf, of op eigen initiatief, alsook die actiepunten aangebracht door clubs, trainers of andere commissies
  • als contactpersoon naar de clubs voorzien in de detectie van noden, terugkoppeling en sensibilisering

Bekijk ook de (powerpoint) presentatie:

Nieuwe leden altijd welkom!

We zijn altijd op zoek naar bijkomende structurele vrijwilligers, zowel als zetelende commissieleden, als vrijwilliger ter versterking van de taakgerichte werkgroepen.

Ben je geïnteresseerd om mee te denken over beleidskeuzes en –vorming op het vlak van club- of jeugdwerking, sportkaderopleiding, VSB evenementen enz.?
Stel je kandidaat bij Els als commissielid en kom maandelijks mee vergaderen (afwisselend Skype en live vergadering)!

Geen tijd voor vergaderen, maar wel interesse om een handje (of twee) mee te helpen aan organisaties en acties, als caterer of als enthousiaste onthaalmedewerker, als docent of als administratieve kracht, of als verslaggever van de Technische Commissie? Er is geen taak zo gek te bedenken of we kunnen je wel gebruiken. Geef Els een seintje, en we vinden je een goede thuis!

Wie is wie?

Voorzitter TC

Commissielid TC

Commissielid TC

Commissielid TC