VSB Jeugdhappening 2010

Zaterdag 17 april 2010 werd, in de Topsporthal Vlaanderen te Gent, voor het eerst de VSB Jeugdhappening georganiseerd. Dat er met de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Schermbond, Olivier Antonis, een frisse wind waait door het Vlaamse schermlandschap mag duidelijk blijken uit dit nieuwe initiatief. 74 jongens en meisjes actief op de drie schermwapens kwamen er hun sportieve vaardigheden uittesten en schermden tegen elkaar volgens de regels van de kunst.

Hierbij werden ze bijgestaan door specialisten van de Universiteit Gent en de trainers van de topsportschool schermen. Enerzijds is het de bedoeling van deze testen om topsporttalent te detecteren voor de topsportschool, maar anderzijds helpen deze testen de schermende jeugd meer inzicht te krijgen in hun sportieve capaciteiten en de punten waaraan gewerkt moet worden. Of, om het met de Griekse filosoof Socrates te zeggen: “Mens, ken u zelf”. Elke vooruitgang en verbetering begint met zelfkennis. Omdat de deelnemers van deze VSB Jeugdhappening de moed en de durf hadden om deze confrontatie aan te gaan verdienen ze alle lof en bewondering.

Voor de trainers en ouders van schermende kinderen was er ook één en ander voorzien. Er werden lezingen gegeven over het beleid en de visie met betrekking tot sportopvoeding in het algemeen en de detectie van topsport talent in het bijzonder, terwijl er ook een infostand met informatie over de topsportschool schermen was voorzien. Matthieu Lenoir van de Universiteit Gent gaf uitleg rond het project Sportkompas waarbij gepoogd wordt om topsport talent in Vlaanderen te detecteren door de sportieve capaciteiten van onze Vlaamse jeugd te gaan meten. Hierbij wordt bijvoorbeeld talent opgepikt dat niet is opgenomen in het sportieve verenigingsleven en aldus dreigt onopgemerkt te blijven. Maar anderzijds geeft het Sportkompas project ons voor het eerst ook een wetenschappelijk inzicht in de sportieve capaciteiten van de Vlaamse Jeugd.

Nele Schouterden van de Vlaamse Schermbond en topsportschool trainer Paul Corteyn kwamen er de werking van de Vlaamse topsportschool schermen verduidelijken. Wat mij hierbij opviel was de enorme inzet en professionaliteit van deze topsportschool. In ruil voor het naleven van het sportconvenant worden de geselecteerden met de beste zorgen en begeleiding omringd. Ze worden naast de topsportschool trainer ondermeer begeleid door een fysiek trainer, psychologe, kinesist en voedingsdeskundige. Dit alles in harmonie met de schoolse activiteiten van de topsporters. Naast de presentaties konden schermers en ouders ook persoonlijk terecht voor informatie bij de trainer van de topsportschool en topsporter Yoeri Van Laecke.

Na de testen en de schermmatchen was het dan tijd voor de tombola. Tien gelukkigen wonnen een trainingssessie gegeven door niemand minder dan de Slimste Mens ter Wereld en VRT-ankerman, Freek – Brecky – Braeckman. Twee andere schermers wonnen een sporttas geschonken door Securex. Vervolgens konden de schermers dan aan de infobalie de resultaten van hun testen oppikken en kregen ze persoonlijke toelichting bij de resultaten. Om het helemaal in schoonheid af te ronden werden ze naar huis gestuurd met een verrassingspakket en T-shirt.

De Voorzitter van de Vlaamse Schermbond, Olivier Antonis, was een tevreden man. Met deze VSB Jeugdhappening werd weer een bouwsteen gelegd voor een dynamische en professionele omkadering van de schermende jeugd in Vlaanderen.

Anthony Candaele – 17-04-2010