De schermers van het Vlaamse Degenproject Miniemen doorstaan met brio hun eerste team test

De schermers van het Vlaamse Degenproject Miniemen doorstaan met brio hun eerste team test

Eind augustus ging binnen de Vlaamse Schermbond een nieuw project van start om de miniemen degenschermers zo goed mogelijk voor te bereiden op hun overgang naar de cadetten en op de kaderwerking binnen deze laatste categorie.
 
Schermtrainers Anne Verschraege, Guy Steurbaut en Guy Suy verklaarden zich bereid, over de clubgrenzen heen, dit jonge geweld te begeleiden in deze moeilijke overgang.
Het team bestaat op dit moment uit schermers en schermsters van Degencentrum Rheynaerde, KTSC Catena, Schermclub Parcival Leuven, Schermclub Latem-Deurle en KSSMA Ronse.
 
Na de kennismakingsstage eind augustus in de topsporthal te Gent en een eerste gezamenlijke training in Ronse, was het tijd om zich een eerste keer te meten met de concurrentie.
 
Op 23 september, tijdens de “26ième Grand Prix de Wallonie”, haalde een delegatie van vijf schermers van het Vlaamse Miniementeam degen een eerste keer verschroeiend uit door de volledige top 5 bij de U14 op te eisen. De concurrentie was gewaarschuwd.
 
Tijdens het Tournoi international d’Escrime d’Arlon, dat in het weekend van 7 en 8 oktober geschermd werd, stond een tweede test op het programma. Met een deelname van 12 van de 15 schermers van het team, was dit een eerste echte team test.
Bij de U 14 heren kaapte het team alle medailles weg en binnen de top 10 waren er slechts 2 schermers die geen deel uit maken van het dit selecte gezelschap.
Bij de U 12 (ook de beste pupillen van het seizoen 2016/2017 zijn opgenomen in dit team) werd door de enige deelnemer de bronzen medaille binnengehaald.
 
Op 8 oktober, tijdens de grote Prijs van de Stad Leuven ten slotte, nam één teamlid in surclassement deel bij de U 17 en kon doorstoten tot een prachtige 10de plaats.

De eerste resultaten in verschillende domeinen mogen er dus zijn.
 
De sportieve resultaten zijn ronduit schitterend, wat echter zeker zo belangrijk is, is de significante voortuitgang die kon worden vastgesteld bij de leden die net niet tot de allerhoogste hoogste regionen konden doordringen. Dit bewijst dat ook zij op de goede weg zijn. We zijn er van overtuigd dat binnen het team iedereen de kans moet krijgen om op zijn of haar eigen tempo naar het einddoel toe te groeien.
 
Naast het puur sportieve, stellen we met veel voldoening vast dat het team er als team staat. De trainers coachten alle leden over de clubgrenzen heen, de schermers beginnen elkaar te kennen, zoeken elkaar op en steunen elkaar volop. Het feit tot het team te behoren, werkt motiverend. Ook de ouders van de schermers uit de verschillende clubs leggen de eerste contacten en vormen zo hopelijk de basis om later de zo broodnodige financiële, logistieke en morele ondersteuning te geven wanneer de internationale wedstrijden eraan komen.
 
Deze eerste test is zeker hoopgevend voor de toekomst en motiveert om verder te werken volgens het concept dat werd uitgewerkt.
Hoewel de weg nog lang is en de bloemen pas aan de eindmeet gegeven worden, kijken we de toekomst vol vertrouwen tegemoet.
 
Peter SCHEURWEGEN
Administratief Coördinator Vlaams Degenproject Miniemen 2017/2018
Vlaamse Schermbond vzw


V.l.n.r. Roan De Boever, Arian Hansenne, Roald De Meyer, Leandro Loeman , Laurens De Caluwé, Kamiel Maes , Cyrille De Bock, Jasper Anckaert (foto: Maurane Hansenne)