Opleiding Directoire Technique

In september 2014 werd voor het laatst een opleiding directoire technique georganiseerd. De tijd is gekomen om een nieuwe sessie te organiseren.
Timing en locatie

Zondag 1 oktober 2017, locatie te bepalen.

Doelgroep

Ervaren scheidsrechters die het reglement ten gronde kennen en die als scheidsrechter een functie willen opnemen in de Directoire Technique (DT), hetzij als voorzitter, hetzij als lid van de DT.

Doel

Het vormen van voorzitters en leden van de Directoire Technique, enerzijds door het aanbieden van een doelgericht lespakket, anderzijds door het bestuderen van situaties die zich in het Belgisch en internationaal wedstrijdcircuit hebben voorgedaan. Wij mikken op de opleiding van personen die autonoom en alleen een kleine tot middelgrote competitie kunnen leiden.

Inhoud

 • Taakomschrijving en samenstelling DT
 • De scheidsrechtersbriefing
 • Wedstrijdformules, poule-indeling
 • Toewijzing en opvolging van scheidsrechters en assessoren
 • Competitiemanagement, opstellen tornooiaankondiging
 • Disciplinaire hiërarchie, DT als beroepsorgaan: hoe omgaan met klachten?
 • De letter en de geest van het FIE-reglement
 • Opmaak verslag DT
 • Comfortbeheer scheidsrechters
 • Materiaalcontrole
 • Controle infrastructuur/installaties
 • Dopingcontrole
 • Video-arbitrage
 • Heel wat praktijkvoorbeelden
Datum: 
zondag, 1 October, 2017
Categorie: 
Gemeente: 
meer informatie volgt...
Seizoen: