Topsportschool

Algemene informatie Topsportschool

De eerste testfase voor selectie voor de Topsportschool gebeurt tijdens de fysieke en motorische testen georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Gent tijdens de Jeugdhappening. Deze testen zijn gratis voor alle schermers.

Met deze testen heeft de Vlaamse Schermbond 2 doelen voor ogen:

  • de tests geven een algemeen beeld van de fysieke en motorische vaardigheden van onze Vlaamse schermjeugd.
  • de resultaten van deze testen worden als eerste criterium aangewend binnen de selectieprocedure voor instap in de topsportschool sabel.

Aan de hand van een evaluatie van de motorische vaardigheden wordt een aantal jongeren uitgenodigd voor een  tweede testfase.

Hieruit wordt dan de instroom voor de topsportschool geselecteerd. Meer informatie of inschrijven jeugdhappening.

De topsportschool schermen heeft tot doel de maximale ontwikkeling na te streven van de talenten binnen de schermsport. Bovendien garandeert de samenwerking met het GO! Atheneum/middenschool Voskenslaan dezelfde ontplooiingskansen op studievlak met als resultaat een volwaardig diploma ASO of TSO. Deze combinatie laat alle kansen open, zowel op sport- als studievlak.

De topsportschool schermen start vanaf de eerste graad, maar je kan ook later instappen. De topsportschool wordt in twee groepen ingericht:

  • GO! Middenschool (1ste graad): 6 à 8 uur training tijdens de schooluren, vooral gericht op algemene en fysieke atletenvorming
  • GO! Atheneum (2de en 3de graad): 12 uur training tijdens de schooluren, progressief meer specifieke trainingsuren, kadertraining

Meer info:
de flyer 

Leerlijn - Ontwikkelingslijn

Wat?

Een gestructureerde sportopleiding en -begeleiding gaat steeds uit van de leerlijn van de sport in kwestie, waarbij de verschillende ontwikkelingsfasen van beginner tot het topsportniveau worden gedefinieerd en vastgelegd in ontwikkelingslijnen.
De leerlijn is de progressie in technieken en tactische inzichten die een schermer ontwikkelt.
De ontwikkelingslijn integreert de leerlijn in een kader waarin ook rekening gehouden wordt met de mentale en fysieke ontwikkeling van de schermer en andere leeftijdgebonden factoren.
Binnen de ontwikkelingsfasen worden voor elke biologische leeftijd een aantal prestatiecriteria vastgelegd voor techniek (bewegingsvaardigheden), fysieke conditie (kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie), tactiek, mentale en sociale vaardigheden, trainingsomvang en trainingsintensiteit.

Waarom?

Het doel van de ontwikkelingslijnen van de wapens is de trainer een kapstok te geven om gewenste vorderingen (planning) of resulterende vorderingen (evaluatie) te kunnen inschatten. Het is een broodnodig element in de toolbox van de trainer.
Via deze ontwikkelingslijnen moet een trainer bijvoorbeeld kunnen inschatten tot welk stapje hij of zij een beginnend schermer kan krijgen tijdens een weekje sportkamp (in tegenstelling tot 6 weken training), welke elementen bij oudere instappers meer tijd zullen vragen vanwege bijvoorbeeld minder lenigheid etc.

Binnen de topsport zijn leer- en ontwikkelingslijnen de basis voor detectie, selectie en begeleiding van talent.
 
 
 

Een blik op de Topsportschool

2015-2016

Het Oost-Vlaamse televisie station AVS zond op 18/10/2015 een reportage uit over het satelliet tornooi Flemish Open (vanaf 13min 12sec).
http://www.avs.be/programmas/sport

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Schermbond gehouden afgelopen dinsdag 6 oktober 2015 werd de dringende beslissing genomen om vanaf 22 oktober 2015 voor de duur van het seizoen 2015-2016 een forfaitaire bijdrage in de kosten van deelname aan internationale wedstrijden (i.e. 10,00 euro per deelname) te vragen aan de schermers, zodat de kosten voor arbitrage gedekt kunnen blijven door de VSB. 

 

Net zoals vorige jaren moeten de competitieschermers hun resultatenfiches voor de woensdag na hun competitieweekend bezorgen aan het VSB-secretariaat. 
Voorbeeld document resultaatsfiche

Onze nationale koepel, de Koninklijke Belgische Federatie der Schermkringen (KBFS), heeft een website ontwikkeld waar alle documentatie met betrekking tot het nationale en internationale schermen gepubliceerd zal worden. Je vindt hier de nationale en kwalificatie kalenders, reglementen, klassementen, toelatingen voor selectiewedstrijden en de bijbehorende reglementen, enz. www.fencing-belgium.be

2014-2015

Ben je geïnteresseerd om je volgend schooljaar misschien in te schrijven
in de topsportschool sabel? Kom dan op 25 april 2015 naar de infodag. 
Op deze dag komen alle aspecten van de topsportschool aan bod:
de school, de sportieve werking en het internaat… 

Bekijk onze uitnodiging voor meer info.

De selectie van schermers die uitgenodigd worden voor de kadertrainingen sabel op donderdagavond vanaf 18u in de topsporthal Gent, vindt u via deze link.

 

Met het oog op EK en WK voorbereidingen, kwamen de VSB en FFCEB tot akkoord om deze kerst de geselecteerde schermers per wapen samen te laten trainen tijdens een kerststage:

  • Degen en Floret: trainingsstage van 19 tot 21 december 2014 in Jambes.
  • Sabel: trainingsstage van 29 tot 31 december 2014 in Gent. (uitnodiging)

2013-2014

Studente Shelley Dockx maakte in samenwerking met de Topsportschool schermen een reportage in het kader van haar Bachelorproef.
Onze topsportster Jolien Corteyn aan het woord over het leven in de Topsportschool!

De junioren van de topsportschool op stage in Phoenix (januari 2014):

Pagina's