Topsportschool

Algemene informatie Topsportschool

De eerste testfase voor selectie voor de Topsportschool gebeurt tijdens de fysieke en motorische testen georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Gent tijdens de Jeugdhappening. Deze testen zijn gratis voor alle schermers.

Met deze testen heeft de Vlaamse Schermbond 2 doelen voor ogen:

  • de tests geven een algemeen beeld van de fysieke en motorische vaardigheden van onze Vlaamse schermjeugd.
  • de resultaten van deze testen worden als eerste criterium aangewend binnen de selectieprocedure voor instap in de topsportschool sabel.

Aan de hand van een evaluatie van de motorische vaardigheden wordt een aantal jongeren uitgenodigd voor een  tweede testfase.

Hieruit wordt dan de instroom voor de topsportschool geselecteerd. Meer informatie of inschrijven jeugdhappening.

De topsportschool schermen heeft tot doel de maximale ontwikkeling na te streven van de talenten binnen de schermsport. Bovendien garandeert de samenwerking met het GO! Atheneum/middenschool Voskenslaan dezelfde ontplooiingskansen op studievlak met als resultaat een volwaardig diploma ASO of TSO. Deze combinatie laat alle kansen open, zowel op sport- als studievlak.

De topsportschool schermen start vanaf de eerste graad, maar je kan ook later instappen. De topsportschool wordt in twee groepen ingericht:

  • GO! Middenschool (1ste graad): 6 à 8 uur training tijdens de schooluren, vooral gericht op algemene en fysieke atletenvorming
  • GO! Atheneum (2de en 3de graad): 12 uur training tijdens de schooluren, progressief meer specifieke trainingsuren, kadertraining

Meer info:
de flyer 

Leerlijn - Ontwikkelingslijn

Wat?

Een gestructureerde sportopleiding en -begeleiding gaat steeds uit van de leerlijn van de sport in kwestie, waarbij de verschillende ontwikkelingsfasen van beginner tot het topsportniveau worden gedefinieerd en vastgelegd in ontwikkelingslijnen.
De leerlijn is de progressie in technieken en tactische inzichten die een schermer ontwikkelt.
De ontwikkelingslijn integreert de leerlijn in een kader waarin ook rekening gehouden wordt met de mentale en fysieke ontwikkeling van de schermer en andere leeftijdgebonden factoren.
Binnen de ontwikkelingsfasen worden voor elke biologische leeftijd een aantal prestatiecriteria vastgelegd voor techniek (bewegingsvaardigheden), fysieke conditie (kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie), tactiek, mentale en sociale vaardigheden, trainingsomvang en trainingsintensiteit.

Waarom?

Het doel van de ontwikkelingslijnen van de wapens is de trainer een kapstok te geven om gewenste vorderingen (planning) of resulterende vorderingen (evaluatie) te kunnen inschatten. Het is een broodnodig element in de toolbox van de trainer.
Via deze ontwikkelingslijnen moet een trainer bijvoorbeeld kunnen inschatten tot welk stapje hij of zij een beginnend schermer kan krijgen tijdens een weekje sportkamp (in tegenstelling tot 6 weken training), welke elementen bij oudere instappers meer tijd zullen vragen vanwege bijvoorbeeld minder lenigheid etc.

Binnen de topsport zijn leer- en ontwikkelingslijnen de basis voor detectie, selectie en begeleiding van talent.
 
 
 

Een blik op de Topsportschool

2016-2017

Bij het afsluiten van het jaar 2016, nodigt de topsportschool jullie op vrijdag 30 dec 2016 uit voor een demonstratie, woordje uitleg en drankje… 

Lees hier verder

2015-2016

Elke sportfederatie moet 4-jaarlijks een beleidsplan opmaken en jaarlijks een actieplan indienen.Wil je op de hoogte zijn van het beleid van de VSB m.b.t. topsport, lees dan het Topsportactieplan 2017

De kerststage sabel van 28 tot 30 december 2015 was een try-out voor de nieuwe schermzaal in de topsporthal te Gent.
  

KADERWERKING SABEL 2015-2016:

1. KADERTRAININGEN voorjaar 2016:

De VSB organiseert (in het voorjaar van 2016) elke donderdagavond van 19u tot 21u15 kadertrainingen sabel in de nieuwe schermzaal in de Topsporthal te Gent. Deze trainingen worden tevens aanzien als een onderdeel van de ploegenwerking cadetten, junioren en senioren.

 
Saartje Corteyn brons in Sofia.

Karel Toch 5de in Kenten.


Het Europees circuittornooi te London was een topweekend voor de Belgische sabelschermers. Uitblinker van dienst was Arne De Ridder (De Klauwaerts & leerling Topsportschool Gent). Hij bracht de zilveren medaille mee naar België.

Sinds vorig jaar is er een nieuw Belgisch trainingspak in omloop gebracht. Vanaf heden zal het voor alle schermers en trainers die België vertegenwoordigen in het buitenland mogelijk zijn om zo een trainingspak en extra items te kunnen aankopen.
 
Spijtig genoeg zijn de zwarte trainingsbroeken, -vesten en de zwarte polo’s voorlopig niet meer op voorraad (tegen het eind van het jaar volgt hier meer info over).
 
Voorlopig zijn dus 3 artikelen te koop:

Pagina's