Missie en Beleid

Missie van de Vlaamse Schermbond

'De Vlaamse Schermbond creëert voor zijn leden (de clubs) een meerwaarde door de middelen aan te bieden zodat zij (de clubs) hun leden (de schermers) op een kwaliteitsvolle wijze kunnen vormen tot gezonde, sportieve personen, hetzij op een recreatief, wedstrijd -of topsportniveau.'
 
Onze missie zal de komende vier jaar ten uitvoer gebracht worden in hoofdzaak op basis van ons beleidsplan.

Verwerking van enquêtes

De VSB houdt regelmatig enquêtes, polls, bevragingen (schriftelijk of via mail).
We gebruiken dan jullie feedback om onze werking beter af te stemmen op de noden in de clubs.

Lopende enquête (tot 10/10/2015): Tussentijdse tevredenheidsenquête.
Laat ook jouw mening meetellen en vul deze korte enquête in. Het neemt slechts enkele minuten in beslag!

Beleidsplan 2017-2020

Per vierjarige beleidsperiode maakt de Vlaamse Schermbond een beleidsplan op. Dat beleidsplan wordt ook ingediend bij Sport Vlaanderen.

Het beleidsplan werd voorgesteld aan de Algemene Vergadering op 28 oktober 2016. Het werkdocument (timing en financieel) wordt bijgewerkt naarmate het werkingsjaar loopt. Het volledige beleidsplan kan jaarlijks worden bijgewerkt.

De eerste veranderingen in het werkdocument zijn besproken geweest tijdens de Algemene Vergadering op 10 september 2017.

Beleidsplan 2017-2020

Beleidsplan 2017-2020 Timing & Budget

Nota Jaaractieplan 2017 VSB

Beleidsplan 2013-2016

Per olympiade moet de federatie voor de subsidiërende overheid (Bloso) een beleidsplan opmaken.  Naast de verplichting om dit op te stellen, trachten we een praktische leidraad te maken die duidelijkheid geeft over de richting die de Vlaamse Schermbond uit wil gaan. De Vlaamse Schermbond heeft het vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 opgesteld en ingediend bij Bloso.
 
4-jarig Beleidsplan Basisopdrachten 2013-2016-Herziening voor 2016
 
4-jarig Beleidsplan topsport 2013-2016

Jaaractieplan 2016 - Basisopdrachten

Jaaractieplan 2016 - Jeugdsportproject