Premiesysteem Scheidsrechtersactiviteit

De Vlaamse Scheidsrechterscommissie is zich bewust van de onmisbare rol die de scheidsrechter speelt bij de organisatie en het vlotte verloop van een schermwedstrijd, zowel voor als achter de schermen. Om de zeer actieve scheidsrechters met een extraatje te belonen werd het premiesysteem bedacht.

Om in aanmerking te komen voor deze extra incentive, moet de scheids zijn activiteiten van een volledig schermseizoen  op het einde ervan (15 juni) doorgeven via het invulformulier.
De activiteiten die binnen het premiesysteem in aanmerking worden genomen, zijn zeer gevarieerd en gaan van jureren op een VSB-beker tot het zetelen in de Directoire Technique op een BK (Zie onderstaande tabel). Hierbij wordt aan elke activiteit een gewogen puntenaantal toegekend.


Punten voor arbitrage-prestaties
Seizoen 2015-2016

Er worden 2 soorten beloningen voorzien. De ene beloning wordt uitgereikt aan scheidsrechters die op deze manier 12 tot 19 punten behalen doorheen het schermseizoen en hun activiteiten kunnen staven aan de hand van een ingevulde tabel. Een andere beloning wordt uitgereikt bij het behalen van 20 of meer punten.

Opmerkingen:

  • Indien een activiteit uit meerdere dagen bestaat, gelden de punten per volledige dag.
  • Indien iemand op 1 dag meerdere functies uitvoert (bijvoorbeeld arbitrage en DT), mag hij maar één van de functies opgeven in zijn aanvraag.
  • Uitzonderlijke kunnen correcties op het puntenaantal (in het voordeel van de scheidsrechter) doorgevoerd worden , indien het gaat om een activiteit die door de VSC zelf aan de betrokken scheidsrechter is opgedragen terwijl hij/zij zich voor dezelfde dag reeds had opgegeven voor een andere activiteit die met een hoger aantal punten wordt beloond (vb. scheidsrechter treedt op als begeleider VSB-beker op vraag van de VSC, terwijl hij/zij die dag anders op een BK had gejureerd).