Overzicht examendata VSC

Theorie-examen

Het theorie-examen vindt plaats tijdens het scheidsrechtersweekend.

Praktijkexamen en stages: van zodra deze vastliggen, worden de data vermeld bij het bijscholingsaanbod.

Stuur een aanvraag naar vsc@vlaamseschermbond.be.
Let op:

  • Het aantal deelnemers kan beperkt zijn. Wie eerst inschrijft, komt eerst in aanmerking.
  • De examinanten worden geacht aanwezig te zijn bij het eerste appel van het wapen waarvoor ze examen afleggen. Bij het vastleggen van de examenmomenten kent de VSC dikwijls enkel het weekend maar niet de exacte planning wanneer de competitie van het wapen waarvoor u examen af legt, doorgaat.  
    Het is de verantwoordelijkheid van de examinant om aan de hand van de uitnodiging opgesteld door de organiserende club en zoals die terug te vinden is op Nahouw, steeds de juiste dag en uurregeling waarop een bepaald wapen geschermd wordt,  na te kijken. Op de uitnodiging staat ook steeds het juiste adres vermeld waar u verwacht wordt.