Multimove

Multimove

De VSB ondersteunt het Multimove-project.
Via een ruim en gevarieerd aanbod van bewegingen wilt Multimove de motorische ontwikkeling van 3- tot 8-jarige kinderen op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren. Zo legt men de ideale basis om later de schermsport aan te leren.
Elke sportclub kan een Multimove-aanbieder worden!
Spring dus mee op de kar om kinderen op een onderbouwde manier te prikkelen om gezond en gevarieerd te bewegen.
Clubs die in 2015 gesubsidieerd worden via het jeugdsportproject, krijgen extra punten indien ze een Multimove-club zijn.

Multimove projecten van VSB clubs

Hieronder vind je een overzicht van de Vlaamse clubs die een Multimove werking hebben.

De huidige aanvraagperiode bij Multimove loopt tot 15 augustus 2014, om te kunnen starten met in oktober 2014.

Clubs met interesse in een multimove project kunnen steeds terecht bij Anneke met hun vragen.

Schermkring Herckenrode: Multimove Schermschool

Wat: 6 tot 9 jarigen zijn welkom in de Mutimove Schermschool van Schermkring Herckenrode. Ze ontdekken gedurende het schermseizoen de 12 bewegingsvaardigheden en hun toepassing in Ludo Escrime.
Hoe: 2 sessies per week van 45 min Multimove en 10 min Ludo Escrime.
Waarom: Schermkring Herckenrode werkt al een aantal jaren rond dit concept. Elk clublid wordt begeleid binnen een visie van sportopvoeding en atleetvorming. De bewegingsvaardigheden maken hier integraal deel van uit. Ook het specifieke schermen wordt voor de jongeren vanuit bewegingsvaardigheden benaderd, eerder dan vanuit technisch oogpunt. Voor Schermkring Herckenrode betreft het dus een kleine stap met als voornaamste doel meer bekendheid en dus ook meer aantrekkingskracht.

Schermclub Parcival: Cygnet Multimove

Wat: in een eerste jaar biedt Parival via Cygnet een soort wereldreis in sporten voor 6 tot 9 jarigen, met 20 multimove-sessies plus 10 initiaties. Externen kunnen zich inschrijven, en voor de jonge beginners bij Parcival zit het aanbod inbegrepen het lidmaatschap. Volgend jaar wordt dan mogelijks uitgebreid naar jongere leeftijden en/of doelgroepen.
Hoe: 2 à 3 multimove-sessies, gevolgd door een initiatie in een sport waar in de multimove-sessie naartoe wordt gewerkt. Bv. werken rond 'dribbelen' en 'gooien en vangen' in aanloop van een basketbal initiatie. Voor de initiaties worden zoveel mogelijk clubs of trainers uit het Leuvense aangesproken.
Waarom: Omdat de verbetering van de basisvaardigheden belangrijk is, zeker in de instroom, maar ook omdat het een manier is om de clubwerking  uit te breiden zonder dat hierbij de scherm-hulpbronnen (trainer, zaal, materiaal) te belasten.