Materiaal: aankoop, onderhoud en veiligheid

Materiaal- en kledingnormen

Sponsoring op kledij

Richtlijnen materiaal 2016-09 (update 15/11/2016, correctie 04/07/2017)

Materiaal Onderhoud

Onderhoud van het masker

Onderhoud van de schermkledij

Materiaal Veiligheid

Mededeling betreffende degenklingen Leon Paul

Bericht 1: Volgend op de aanbeveling van de SEMI Commissie van de FIE, is er beslist het gebruik van de degenklingen 2013-2015 van Leon Paul op te heffen tot aan de slotconclusies van de lopende analyses. Een uiteindelijke beslissing zal genomen worden door het Uitvoerend Comité van de FIE bij ontvangst van die conclusies.

Bericht 2: Na voltooiing van de analyse van Leon Paul SR-71 degenklingen, zullen die met vermelde data 08.2012 tot 06.2015 niet langer aanvaard worden op FIE organisaties. Na voltooiing van de analyse van Leon Paul V degenklingen, is het gebruik van alle klingen van 08.2012 tot 06.2015 zonder serienummer opgeheven op FIE organisaties. Andere klingen verkocht door Leon Paul zijn niet getroffen.

Update: onderstaand schema vat het bovenstaande goed samen

Mededelingen betreffende veiligheid/bevestiging van maskers

Beveiliging maskers

Mededelingen betreffende maskers met transparant vizier

Verbod op Maskers met Transparant Vizier - Sabel

Verbod op Maskers met Transparant Vizier - Floret & Degen

Mededeling FIE / VSC

Mededeling Deutsche Fechter-Bund (DFB)

Mededeling Fédération Française d'Escrime (FFE)

Mededeling Federazione Italiana Scherma

Mededeling British Fencing Association (BFA)

Mededeling FIE

Mededelingen betreffende elektrische bavette op floret

Elektrische Bavette Frankrijk