Infotheek voor Scheidsrechters

Scheidsrechter telex

FIE - Urgent letter 14: nieuwe veiligheidsvoorschriften maskers
Premiesysteem voor scheidsrechters
De infomap: gebundelde reglementen en interessante weetjes die jaarlijks worden geüpdatet

FIE Reglement: recente wijzigingen

Update: Wij krijgen vragen rond de beschikbaarheid van een update van de Vlaamse vertaling van het FIE reglement (laatste aanpassingen door de FIE dateren van eind 2017). Daaraan wordt gewerkt, en die zal begin maart 2018 beschikbaar zijn.

Oude update, met betrekking tot de huidige versie van de Vlaamse vertaling:

In december 2015 paste de FIE opnieuw het reglement aan. De vertaling werd zoals steeds gedaan door Xavier Foulon.

De meest recente wijzigingen worden, net als in de originele tekst, in het blauw weergegeven.
Herformuleringen van de Vlaamse vertaling, t.o.v. de vorige versie, worden in het groen weergegeven.
Alle in het reglement vermelde wijzigingen die hun ingang kennen voor de publicatiedatum van deze Vlaamse vertaling werden doorgevoerd.
De vervangen tekst werd geschrapt.

In rood worden belangrijke passages aangegeven die geschrapt zijn of zullen worden, met vermelding van de eventuele schrappingsdatum.
Ter verduidelijking van belangrijke recente schrappingen zijn extra verwijzingen naar die schrappingen ook in het rood opgenomen.

We nemen de updates van het originele Franse reglement hier niet meer op. De meest recente versies daarvan zijn steeds te vinden op de website van de FIE: http://fie.org/fr/fie/documents/rules.