Infotheek voor Trainers

Leerlijn - Ontwikkelingslijn

Wat?

Een gestructureerde sportopleiding en -begeleiding gaat steeds uit van de leerlijn van de sport in kwestie, waarbij de verschillende ontwikkelingsfasen van beginner tot het topsportniveau worden gedefinieerd en vastgelegd in ontwikkelingslijnen.
De leerlijn is de progressie in technieken en tactische inzichten die een schermer ontwikkelt.
De ontwikkelingslijn integreert de leerlijn in een kader waarin ook rekening gehouden wordt met de mentale en fysieke ontwikkeling van de schermer en andere leeftijdgebonden factoren.
Binnen de ontwikkelingsfasen worden voor elke biologische leeftijd een aantal prestatiecriteria vastgelegd voor techniek (bewegingsvaardigheden), fysieke conditie (kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie), tactiek, mentale en sociale vaardigheden, trainingsomvang en trainingsintensiteit.

Waarom?

Het doel van de ontwikkelingslijnen van de wapens is de trainer een kapstok te geven om gewenste vorderingen (planning) of resulterende vorderingen (evaluatie) te kunnen inschatten. Het is een broodnodig element in de toolbox van de trainer.
Via deze ontwikkelingslijnen moet een trainer bijvoorbeeld kunnen inschatten tot welk stapje hij of zij een beginnend schermer kan krijgen tijdens een weekje sportkamp (in tegenstelling tot 6 weken training), welke elementen bij oudere instappers meer tijd zullen vragen vanwege bijvoorbeeld minder lenigheid etc.

Binnen de topsport zijn leer- en ontwikkelingslijnen de basis voor detectie, selectie en begeleiding van talent.
 
 
 

Vlaamse Trainersschool

De Vlaamse Trainersschool is een samenwerking tussen Sport Vlaanderen, universiteiten en hogescholen en sportfederaties die instaat voor de opleiding van trainers, en de werking van de sportkaderopleiding ondersteunt. Op hun website vind je informatie over het cursusaanbod, vrijstellingen en bijscholingen (VTSplus).

Je kan via hun website registreren op de VOTAS databank. Zo kan je in MijnVTS (menu links) je persoonsfiche terugvinden waarin je scores en vrijstellingen kan raadplegen, duplicaten van diploma's en attesten bekomen, inschrijven voor opleidingen en bijscholingen enz. Via het VTS-Digiloket (menu links) kan je ook zelf bijkomende attesten en diploma's aan je digitaal portfolio toevoegen om zo een handig trainers-CV samen te stellen.

Je kan dit alles ook beheren via de nieuwe Sport DB app die je kan terugvinden in de Google of Apple Store!

Vragen? Hulp nodig? Mail Anneke!

Lees meer over de VTS opleidingen in het overzicht van het trainerstraject.

VSB-Youtube-kanaal

De VSB lanceerde een youtube-kanaal 'Vlaamse Schermbond vzw'.

Zoek je inspiratie voor je trainingen, surf eens naar de 'Get fit 2 Fence'-afspeellijst op het youtube-kanaal. Hier vind je fysieke oefeningen specifiek in functie van het schermen.
We zijn ook op zoek naar de oefening die jij thuis of in de schermzaal doet. Onder het mom "we kunnen zoveel leren van elkaar" willen we iedereen de kans geven om je eigen oefening online te zetten op deze 'Get fit 2 Fence'-community. Stuur je filmpje (of de link) door naar Olivier, Margot of Brecht.

VTS en ICES: 10 thema's

De VTS en ICES slaan de handen in elkaar en helpen trainers om bij dilemma’s te kiezen voor de oplossing waarbij sporters op lange termijn winnen. Via de VTS Flash krijgen sportbegeleiders de komende 10 maanden elke maand een probleemsituatie geschetst en worden mogelijke oplossingen aangereikt. En wij van de VSB dragen ons steentje bij: hieronder vind je telkens het thema van een maand met ons woordje extra erbij:

VTS - ICES maart 2015VSB over Onevenwichtig Kampen
VTS - ICES april 2015 > VSB over Te Hoge Verwachtingen
VTS - ICES mei 2015 > VSB over Winnen Primeert
VTS - ICES juni 2015 > VSB over Gebrek aan Fair Play
VTS - ICES juli 2015 > VSB over Agressief Spel
VTS - ICES augustus 2015 > VSB over Grenzen Overschrijden
VTS - ICES september 2015 > VSB over Geen Beperkingen Aanvaarden
VTS - ICES oktober 2015 > VSB over Onder Druk Zetten
VTS - ICES november 2015 > VSB over ??
VTS - ICES december 2015 > VSB over ??