Kwalificatiekalender

Schermen op hoog niveau

Wat betreft deelname aan officiële internationale wedstrijden, i.e. wedstrijden georganiseerd door de FIE of de CEE, verloopt nagenoeg de ganse administratie via de nationale koepel (KBFS), enkel voor de wildcards verloopt de administratie via de VSB (zie verder). Voor deze koepels bestaat er immers enkel 'België'. Dat betekent in de praktijk dat de VSB met de FFCEB samen zitten om besluiten te nemen over reglementen, kalenders, selecties...

Alle officiële documenten met betrekking tot het nationale en internationale schermen zijn te vinden op de KBFS-website: www.fencing-belgium.be

Er worden officiële wedstrijden georganiseerd voor

  • junioren en senioren door de FIE. Om aan zulke wedstrijden deel te nemen heb je een FIE licentie nodig (€25).
  • U23 (under age 23) en cadetten door de CEE. Om aan zulke wedstrijden deel te nemen heb je een CEE licentie nodig (€15).

De bijkomende FIE en CEE licenties worden automatisch door het secretariaat besteld op basis van de goedgekeurde inschrijvingen, en gefactureerd aan de clubs (die ze meestal doorfactureren aan de schermers).

De deadline voor het indienen van je aanvraagformulier voor deelname aan selectiewedstrijden vind je in de selectiekalenders.

De VSB is bij de internationale selecties enkel bevoegd om wildcards uit te reiken. Om een wildcard te kunnen bekomen, moet je bij inschrijving het volgende document ingevuld mee sturen (Motivatie - aanvraag Wildcard). Een telefoontje of mailtje geldt niet als officiële aanvraag voor wildcard. Met behulp van het aanvraagformulier voor Wildcard kan de TSC zich buigen over jouw dossier voorzien van alle nodige informatie. DUS GEEN DUIDELIJK DOSSIER INGEDIEND, GEEN WILDCARD!

Verklaring bij de kleurcode in lijsten met toelatingen: 

  • Rood = geweigerd
  • Groen = aanvaard
  • Blauw = aanvaard via wildcard
  • Paars = geweigerd, maar wel inschrijving aangezien het een "open" tornooi betreft (nationaal circuit FRA of GER)
  • Oranje = in afwachting
  • Geen kleur = verificatie door de schermers van het aangeduide nationaal klassement

Opgelet: Gelieve bij eventuele annuleringen het reglement te volgen: tijdig doorgeven aan het KBFS-secretariaat (international@fencing-belgium.be) en indien nodig een medisch attest toevoegen.

Sport.Vlaanderen-lijst

De VSB (topsportcommissie) stelt de Sport.Vlaanderen-lijst van Geïdentificeerde Topsporttalenten, Beloftevolle Jongeren en Elitesporters op a.d.h.v. verschillende criteria. De lijst wordt minstens 2 maal per jaar geüpdatet (na de jeugdhappening en tijdens de zomerperiode).

Selectiewedstrijden

Uit de lijst van officiële internationale wedstrijden, alsook bepaalde nationale wedstrijden in het buitenland (enkel bij senioren), worden een aantal wedstrijden uitgekozen om selectief te zijn voor de Europese Kampioenschappen en/of de Wereldkampioenschappen.

Om hieraan deel te nemen moet je een aanvraag indienen (zie: selectiekalender en deelname op www.fencing-belgium.be).
Op basis van alle aanvragen wordt een nationale lijst samengesteld (zie: goedkeuring deelnames op www.fencing-belgium.be).
Omdat het aantal schermers dat kan deelnemen aan zulke wedstrijden beperkt is per land, keurt het Federaal Sportcommité de deelnames op basis van het selectiereglement (zie: selectiereglementen op www.fencing-belgium.be).

Daarna worden de nodige licenties besteld door het secretariaat. Dat gebeurt automatisch op basis van de goedgekeurde inschrijvingen. Die licenties worden gefactureerd aan de clubs waar de betrokken schermers zijn aangesloten.

Je moet resultaatsfiches invullen voor je deelnames aan selectiewedstrijden.
Op basis van je behaalde resultaten voor wedstrijden die selectief zijn, maak je kans om geselecteerd te worden voor het EK of WK. Ook hier verloopt dit via het Federaal Sportcommité volgens de selectiereglementen.
Als je resultaten niet voldoende waren voor een directe selectie, kan je in sommige gevallen een aanvraag doen voor selectie op dossier (zie: aanvraag selectie op dossier). Onvolledige of laattijdige dossiers worden niet behandeld.

Omdat er heel wat organisatie bij komt kijken, en niet alleen voor jou, schermer, vragen we met aandrang het VSB secretariaat onmiddellijk te contacteren als je belet bent!

Alle officiële documenten hieromtrent vind je terug op www.fencing-belgium.be.