GC

Voorstelling van de Geschiedkundige Commissie

De Geschiedkundige Commissie startte haar werking op 16 februari 2015.

De doelstellingen die op dit moment geformuleerd zijn:

  • Who’s who van het Vlaamse en Belgische schermen opstellen
  • Palmares BK
  • Tableau d’honneur
  • Archieven van de VSB vinden
  • Oplijsten welke clubs er zijn geweest in het verleden

De resultaten van de werking worden gepubliceerd op de nationale website (KBFS).

Samenstelling Geschiedkundige Commissie

Commissielid GC

Voorzitter GC

Commissielid GC

Commissielid GC

Commissielid GC

Het geheugen van de sport

In het Sportimonium (www.sportimonium.be), hét Belgische en Olympische museum van de sport en de bewegingscultuur, staat het Belgische sporterfgoed centraal. De rijke collectie omvat naast souvenirs van bekende sporthelden ook unieke collectiestukken en kunstvoorwerpen uit ons nationale sportverleden (affiches, toestellen, …). Als erkend museum stelt het Sportimonium zich tot doel om dit sporterfgoed te bestuderen en bekend te maken aan een ruim publiek.

Het project ‘Het Geheugen van de Sport’ wil in de eerste plaats het Belgische sporterfgoed in kaart brengen. ‘Worden er nog ergens oude documenten of clubfoto’s bewaard?’, ‘Heeft er nog iemand truitjes of trofeeën van weleer in zijn bezit?’; het zijn maar enkele vragen waar we een antwoord op proberen te vinden.

Daarnaast hopen we met onze campagne de vele sportclubs in België warm te maken om zelf aan de slag te gaan met de rijke geschiedenis van de eigen vereniging. Wij willen de federatie en de clubs hierbij helpen en adviseren opdat de vaak unieke sporen uit het verleden nog lang kunnen worden bewaard. Samen met jullie willen we daarom kleinschalige projecten (vb.: (foto)tentoonstelling, publicatie, (sport)evenement, …) ondersteunen rond het verleden van de sport en de clubs.

Contacteer het secretariaat indien je hier vragen over hebt of initiatieven wil nemen.