Formulieren

Administratieve formulieren

Attest dat minderjarige schermers bij zich moeten hebben op FIE tornooien.

Deze fiche dient om de lidmaatschap van je (nieuwe) club bij de VSB in orde te brengen. Vraag aan het secretariaat de fiche van jouw club op.

Kostenstaat voor vrijwilligers actief bij de VSB.

Modelformulier dat door een clublid ingevuld en (door de wettelijke vertegenwoordiger) ondertekend moet worden vooral de aanvraag van een vergunnning bij de Vlaamse Schermbond gebeurt. Dit formulier is enkel in te vullen voor nieuwe leden, of voor heraansluitingen van leden die het voorgaande seizoen niet actief waren. Een bewerkbare Word-versie kan bekomen worden op eenvoudige aanvraag bij het secretariaat. De fiches moeten sinds seizoen 2015-2016 niet meer naar het VSB-secretariaat gestuurd worden, maar bewaard door de club.

Het medische attest dient te worden opgevraagd door en bewaard in de club. Wanneer men een medisch attest moet opvragen, is terug te vinden het document (eerste pagina), en is aan te duiden onderaan het formulier (tweede pagina). Zie www.vlaamseschermbond.be/GES voor meer informatie

Deze fiche dient om de VSB informatie te bezorgen over de trainingsaccomodatie en de trainingen en over het sportmateriaal en de (gekwalificeerde) trainers waarover de club beschikt. Dit kan gemaild worden naar info@vlaamseschermbond.be.

Verplicht attest bij aanvraag van lesgevers- en administratieve vergunning om te bevestigen dat men niet schermt.

Een volmacht voor vertegenwoordiging tijdens de algemene vergadering van de VSB kan door de voorzitter van de club gegeven worden aan een andere persoon of aan een andere club.

Overeenkomst voor vrijwilligers actief bij de VSB, jaarlijks te hernieuwen, met bijlagen m.b.t. verzekeringen

Terugbetaling lidgeld door ziekenfondsen

Ook de Vlaamse ziekenfondsen voeren een gezonde levenstijl hoog in het vaandel. Als extra aanzet om aan sport te doen, bieden zij een tussenkomst in het lidgeld van een sportclub aan. De schermsport en de clubs aangesloten bij de Vlaame Schermbond zijn steevast erkend.

Afhankelijk van je ziekenfonds verschilt de bijdrage en het in te vullen formulier. Het formulier moet door de club(secretaris) ondertekend worden. Zoek je ziekenfonds in onderstaand overzicht, en neem de instructies op de website van je ziekenfonds even door: