VTS en ICES: 10 thema's

De VTS en ICES slaan de handen in elkaar en helpen trainers om bij dilemma’s te kiezen voor de oplossing waarbij sporters op lange termijn winnen. Via de VTS Flash krijgen sportbegeleiders de komende 10 maanden elke maand een probleemsituatie geschetst en worden mogelijke oplossingen aangereikt. En wij van de VSB dragen ons steentje bij: hieronder vind je telkens het thema van een maand met ons woordje extra erbij:

VTS - ICES maart 2015VSB over Onevenwichtig Kampen
VTS - ICES april 2015 > VSB over Te Hoge Verwachtingen
VTS - ICES mei 2015 > VSB over Winnen Primeert
VTS - ICES juni 2015 > VSB over Gebrek aan Fair Play
VTS - ICES juli 2015 > VSB over Agressief Spel
VTS - ICES augustus 2015 > VSB over Grenzen Overschrijden
VTS - ICES september 2015 > VSB over Geen Beperkingen Aanvaarden
VTS - ICES oktober 2015 > VSB over Onder Druk Zetten
VTS - ICES november 2015 > VSB over ??
VTS - ICES december 2015 > VSB over ??