MC

Voorstelling van de Medische Commissie

De Medische Commissie startte haar werking op 13 oktober 2015.

De doelstellingen die op dit moment geformuleerd zijn:

  • minstens één arts duurzaam betrekken bij de werking van de VSB
  • analyse en preventie van sportspecifieke risico's
  • bepalen of een medisch geschiktheidsonderzoek noodzakelijk is, zo ja onder welke vorm en voorwaarden
  • leeftijdsgrenzen bepalen voor de beoefening van de schermsport
  • informeren van clubs en schermers

Tijdens de vergaderingen van 13 oktober 2015 en 8 maart 2016 werden bovenstaande doelstellingen gerealiseerd.

Documenten:

Samenstelling Medische Commissie

Voorzitter MC (ex officio)

Commissielid MC

Voorzitter MC (de facto)

Sportmedische keuring - Protocol

Eén van de aanbevelingen van de Medische Commissie van de Vlaamse Schermbond is dat een Pre Participatie Screening verplicht is. Dat betekent dat iedereen die zich aanmeldt als nieuw lid van de VSB, ongeacht de leeftijd, verplicht gescreend moet worden door een arts. Vervolgens is een tweejaarlijks of vijfjaarlijks nazicht nodig, naargelang van de leeftijd.

In maart 2016 werd een nieuw protocol goedgekeurd, dat van toepassing is vanaf het seizoen 2016-2017.

Het medisch attest werd aangepast zodat het verwijst naar dat protocol.

Het document dat op deze website beschikbaar is, bevat steeds

  • een inleiding met daarin een duidelijke vermelding dat het attest afgedrukt en het gedeelte "in te vullen door de schermer" ingevuld hoort te worden vooraleer naar de arts te gaan;
  • het medische attest met daarin een verwijzing naar de relevante documentatie op de VSB website;
  • het protocol.

Je kan hier het volledige document voor medische keuring downloaden. Het document bevat 5 bladzijden en je drukt het best integraal af vooraleer naar je arts te gaan.