GES

GES-decreet

Gezond en Ethisch Sporten
Hoe creëer je de beste omstandigheden zodat sporten écht gezond is voor lichaam én geest?
Met het decreet Gezond en Ethisch Sporten (van 20/12/2013) wil minister Muyters informatie en tools leveren aan alle sporters, clubs, sportdiensten, organisatoren van sportevenementen en federaties in Vlaanderen.
Op de website voor Gezond sporten van de Vlaamse overheid vind je onder meer volgende informatie:

Het Rode Kruis-Vlaanderen lanceert het project “Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs”. Lees meer

Onze API-vertrouwenspersoon waarbij je met al u vragen omtrent GES binnen het schermen terecht kan is cramers.kristin@skynet.be

Sportmedische keuring - Protocol

Eén van de aanbevelingen van de Medische Commissie van de Vlaamse Schermbond is dat een Pre Participatie Screening verplicht is. Dat betekent dat iedereen die zich aanmeldt als nieuw lid van de VSB, ongeacht de leeftijd, verplicht gescreend moet worden door een arts. Vervolgens is een tweejaarlijks of vijfjaarlijks nazicht nodig, naargelang van de leeftijd.

In maart 2016 werd een nieuw protocol goedgekeurd, dat van toepassing is vanaf het seizoen 2016-2017.

Het medisch attest werd aangepast zodat het verwijst naar dat protocol.

Het document dat op deze website beschikbaar is, bevat steeds

  • een inleiding met daarin een duidelijke vermelding dat het attest afgedrukt en het gedeelte "in te vullen door de schermer" ingevuld hoort te worden vooraleer naar de arts te gaan;
  • het medische attest met daarin een verwijzing naar de relevante documentatie op de VSB website;
  • het protocol.

Je kan hier het volledige document voor medische keuring downloaden. Het document bevat 5 bladzijden en je drukt het best integraal af vooraleer naar je arts te gaan.

Steun onze Campagne 'Positief Gedrag'

Clubs kunnen onze campagne 'Positief Gedrag' ondersteunen door de affiches of de banner op te hangen in de club, tijdens wedstrijden of gewoon elders ter promotie.
Maak hier een foto van en stuur deze naar els@vlaamseschermbond.be.
Ook eigen initiatieven rond de 6 thema's van deze campagne worden beloond via het 'Jeugdsportproject'.

De Hallebardiers Excalibur Omnisword

 
                                                                                 

Ethisch Verantwoord Sporten

Héél wat Vlaamse sportfederaties werken reeds rond ethiek. Dit in de vorm van gedragscodes, postercampagne, aanpassing van reglementen, ...
 
Iedereen die betrokken is bij het sportgebeuren kan zijn steentje bijdragen, vanuit zijn of haar rol als sporter, trainer, scheidsrechter, bestuurslid van een sportclub, supporter, ouder van een sporter enzovoort.
 
Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES vzw) ontwikkelde samen met de Universiteit Gent (team sportmanagement) een brochure rond ethisch management. De brochure “Ethiek: ook in jouw sportorganisatie” is een handleiding om sportorganisaties een houvast, inzichten en tips mee te geven met het oog op een ethischer sportbeleid. Het is belangrijk dat sportief en positief gedrag zoveel mogelijk gestimuleerd wordt en dat incidenten op een goede manier worden aangepakt.

Ook de Vlaamse Schermbond wil zich engageren om de fairplay in de schermsport te versterken. We willen onze sport op een positieve manier in de kijker plaatsen door naast het competitieve ook het recreatieve, vormende en sociale karakter van de schermsport te benadrukken.
 
Reeds ondernomen acties:

Informatief:

VTS en ICES: 10 thema's

De VTS en ICES slaan de handen in elkaar en helpen trainers om bij dilemma’s te kiezen voor de oplossing waarbij sporters op lange termijn winnen. Via de VTS Flash krijgen sportbegeleiders de komende 10 maanden elke maand een probleemsituatie geschetst en worden mogelijke oplossingen aangereikt. En wij van de VSB dragen ons steentje bij: hieronder vind je telkens het thema van een maand met ons woordje extra erbij:

VTS - ICES maart 2015VSB over Onevenwichtig Kampen
VTS - ICES april 2015 > VSB over Te Hoge Verwachtingen
VTS - ICES mei 2015 > VSB over Winnen Primeert
VTS - ICES juni 2015 > VSB over Gebrek aan Fair Play
VTS - ICES juli 2015 > VSB over Agressief Spel
VTS - ICES augustus 2015 > VSB over Grenzen Overschrijden
VTS - ICES september 2015 > VSB over Geen Beperkingen Aanvaarden
VTS - ICES oktober 2015 > VSB over Onder Druk Zetten
VTS - ICES november 2015 > VSB over ??
VTS - ICES december 2015 > VSB over ??

Terugbetaling lidgeld door ziekenfondsen

Ook de Vlaamse ziekenfondsen voeren een gezonde levenstijl hoog in het vaandel. Als extra aanzet om aan sport te doen, bieden zij een tussenkomst in het lidgeld van een sportclub aan. De schermsport en de clubs aangesloten bij de Vlaame Schermbond zijn steevast erkend.

Afhankelijk van je ziekenfonds verschilt de bijdrage en het in te vullen formulier. Het formulier moet door de club(secretaris) ondertekend worden. Zoek je ziekenfonds in onderstaand overzicht, en neem de instructies op de website van je ziekenfonds even door: